عضویت بترجم در انجمن عملی تجارت الکترونیک ایران

عضویت بترجم در انجمن عملی تجارت الکترونیک ایران

 گروه ترجمه تخصصی بترجم در ابتدای سال 96 تقاضای عضویت در انجمن عملی تجارت الکترونیک ایران را داشت که پس از ارسال مدارک و مستندات به دبیرخانه انجمن ، هیت مدیره انجمن تجارت الکترونیک ایران با محرز دانستن شرایط لازم ،شرکت میزبان گستر پرداز ( بترجم ) به عضویت کاربران حقوقی در انجمن تجارت الکترونیک ایران پیوست.

امیدواریم با کمک شما همراهان همیشگی و بهینه سازی و توسعه پلتفرم بترجم بتوانیم خدماتی شایسته را مانند گذشته به شما کاربران ارائه نماییم