دسته بندی مطلب
ترجمه مقاله

ترجمه مقاله

13:33 1396/03/19

در سرتاسر دنیا افرادی که در حیطه ی رشته ی خویش حرفی برای گفتن دارند با استفاده از مقاله آن را عنوان می کنند

ادامه مطلب
ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

17:16 1396/03/16

ترجمه ی انگلیسی به فارسی نوعی ترجمه است که قاعدتا در کشورهای فارسی زبان عمومیت بیشتری دارد.

ادامه مطلب
ترجمه مقالات دانشجویی با سرعت و دقت بالا و استفاده از واژگان تخصصی

ترجمه مقالات دانشجویی با سرعت و دقت بالا و استفاده از واژگان تخصصی

18:38 1395/11/27

در ترجمه، کلمات معانی مختلفی دارند و همان معانی در فارسی مترادفهای سبک و سنگینی نیز دارند. در ترجمه مقالات دانشجویی استفاده از کلمات مناسب بسیار مهم است

ادامه مطلب