دسته بندی مطلب
ترجمه تخصصی مقالات شیمی که شامل موارد اختصاری بسیار زیادیست چگونه صورت میگیرد

ترجمه تخصصی مقالات شیمی که شامل موارد اختصاری بسیار زیادیست چگونه صورت میگیرد

12:55 1395/12/11

یکی از مهمترین موارد در ترجمه تخصصی مقالات شیمی تشخیص نام مواد شیمیایی یا اصطلاحات با نام دانشمند است زیرا در بسیاری موارد این گزینه ها مشابه یکدیگرند.

ادامه مطلب